در اینجا سعی شده است تا به مقایسه ای درباره آگهی های روزنامه با آگهی های نیازمندیهای آنلاین


بپردازیم و به بیان مزیت های آگهی های آنلاین بپردازیم:


در چند سال گذشته و بوجود آمدن نیازمندیهای آنلاین همانندد سنگریز در ایران ، دیدگاه مردم به نیازمندیها عوض شد باعث شد که افراد استقبال خوبی از این روش جدید برای خرید و فروش کالای خود و معرفی کسب و کار خود به دیگران بپردازند که در زیر یکسری موارد را بیان میکنیم:


1-درج آگهی رایگان در مقابل پرداخت هزینه برای چاپ آگهی


2-قابلیت ارسال عکس در مقابل آگهی بدون عکس


3-قابلیت ویرایش آگهی آنلاین در مقابل غیرقابل ویرایش بودن آگهی چاپی


4-دردسترس بودن آگهی آنلاین در همه جا در مقابل محدودیت دسترسی آگهی چاپی


5-وجود مخاطبان نامحدود در مقابل محدودیت مخاطب


6-زمان نمایش آگهی آنلاین یکماه در مقابل زمان نمایش یکروزه آگهی چاپی


دلایل ذکر شده تنها بخشی از مزایای استفاده از سایت های آگهی آنلاین میباشد.