ارائه دهندگان سرویس اینترنت ( ISPs ) و سایر شرکت های بزرگ همواره با این چالش جدی مواجه هستند که چگونه انواع دستیابی به شبکه و accounting را از یک نقطه *صرفنظر از نوع تجهیزات استفاده شده برای دستیابی به شبکه ، مدیریت نمایند .
با این که برخی سیستم های عامل دارای امکانات خاصی در این رابطه می باشند ، در اغلب شرکت های بزرگ می بایست از یک زیرساخت اختصاصی برای تائید و مدیریت دستیابی به شبکه استفاده گردد


.
پروتکل RADIUS ( برگرفته شده از Remote Authentication Dial-In User Service ) ، استانداردی برای طراحی و پیاده سازی سرویس دهندگانی است که مسئولیت تائید و مدیریت کاربران را برعهده خواهند گرفت.
مشخصات و نحوه عملکرد پروتکل RADIUS در RFC 2865 و RFC 2866 تعریف شده است .


پروتکل RADIUS از یک معماری سرویس گیرنده - سرویس دهنده برای تائید و accounting استفاده می نماید . پروتکل فوق اطلاعات accounting ، پیکربندی ، تائید و مجوزها را بین یک سرویس گیرنده
RADIUS و یک سرویس دهنده RADIUS حمل می نماید . سرویس گیرنده RADIUS می تواند یک سرویس دهنده دستیابی خدمات شبکه را ( NAS ، برگرفته شده از network access server ) و یا هر نوع دستگاه مشابه دیگری باشد که نیازمند تائید و accounting است .
همانگونه که اشاره گردید NAS به عنوان یک سرویس گیرنده RADIUS عمل می نماید . سرویس گیرنده مسئول ارسال اطلاعات کاربر برای سرویس دهنده RADIUS است تا بر اساس نتایج برگردانده
شده توسط سرویس دهنده ، در خصوص کاربر تعیین تکلیف گردد . سرویس دهندگان RADIUS مسئول دریافت درخواست ارتباط کاربر ، تائید وی و ارسال اطلاعات پیکربندی مورد نیاز برای سرویس
گیرنده به منظور عرضه سرویس به کاربر می باشند . یک سرویس دهنده RADIUS می تواند به عنوان یک سرویس گیرنده پراکسی به سایر سرویس دهندگان RADIUS و یا سایر سرویس دهندگان تائید نیز عمل نماید .
سرویس گیرندگان RADIUS از طریق پورت های 1812 و 1813 پروتکل حمل UDP ( برگرفته شده از User Datagram Protocol ) با یک سرویس دهنده RADIUS ارتباط برقرار می نمایند .
در نسخه های اولیه پروتکل RADIUS از پورت های 1646 و 1645 پروتکل UDP استفاده می گردید . پروتکل RADIUS از پروتکل حمل TCP ( برگرفته شده از Transmission Control Protocol ) حمایت نمی نماید .


RADIUS و سرویس دهنده IAS
با استفاده از پروتکل RADIUS می توان دستگاهی نظیر یک NAS را بگونه ای پیکربندی نمود تا یک کاربر را برای* استفاده از یک سرویس خاص تائید نماید . به عنوان نمونه ،
یک ISP می بایست کاربر یک پورت شبکه dial-in را تائید نماید تا این اطمینان ایجاد گردد که وی مجاز به استفاده از پورت نصب شبکه مورد نظر می باشد . در چنین مواردی لازم است که NAS اطلاعات
مورد نیاز برای این ارتباط را دریافت نماید . اطلاعات فوق توسط یک سرویس دهنده RADIUS در اختیار وی گذاشته می شود . پس از ایجاد ارتباط ، دستگاه NAS ممکن است در صورت نیاز اطلاعات accounting را به منظور اهداف مالی و شارژ کاربر تامین و ارائه نماید .
شکل 1 نحوه تعامل بین یک سرویس گیرنده RADIUS ( نظیر یک دستگاه NAS ) و یک سرویس دهنده RADIUS ( نظیر Internet Authentication Service ) را نشان می دهد .

شکل 1 : نحوه ارتباط بین یک سرویس دهنده و سرویس گیرنده RADIUS
به منظور حمایت از معماری های پیچیده تر شبکه ، می توان از یک RADIUS ***** استفاده نمود که اطلاعات RADIUS را از یک سرویس گیرنده RADIUS دریافت و آن را برای یک سرویس دهنده RADIUS رله می نماید .
پاسخ سرویس دهنده RADIUS از طریق RADIUS ***** ارسال می گردد .در چنین مواردی اطلاعات مربوط به تائید و مجوزها می تواند با استفاده از یک RADIUS ***** ارسال گردد .
شکل 2 نحوه عملکرد RADIUS ***** را نشان می دهد .


شکل 2 : نحوه عملکرد RADIUS *****
در ویندوز 2003 ( نسخه های سرویس دهنده ) ، IAS ( برگرفته شده از Internet Authentication Service ) مطابق استاندارد تعریف شده در RFC 2865 و RFC 2866 به عنوان یک سرویس دهنده RADIUS و پراکسی پیاده سازی شده است .
در نسخه های سرویس دهنده ویندوز 2000 ، شرکت مایکروسافت صرفا" ویژگی سرویس دهنده RADIUS را پیاده سازی کرده بود . علاوه بر این ، در نسخه های سرویس دهنده ویندوز 2003 که
بر روی آنها سرویس RRAS ( برگرفته شده از Routing and Remote Access service) اجراء شده است را می توان به عنوان پشتیبانی شبکه یک سرویس گیرنده RADIUS پیکربندی کرد .
بدین ترتیب امکان تائید سرویس گیرندگان dial-in و یا VPN ( برگرفته شده از Virtual Private Networks ) از طریق یک سرویس دهنده RADIUS فراهم می گردد .
عناصر سرویس دهنده RADIUS در IAS قادر به تائید درخواست های سرویس گیرندگان RADIUS از طریق یک بانک اطلاعاتی محلی و یا اکتیو دایرکتوری می باشند . IAS جزئیات اطلاعات accounting ارائه شده توسط
سرویس گیرنده RADIUS را در یک فایل متن و یا یک بانک اطلاعاتی رابطه ای ذخیره می نماید . ویژگی RADIUS ***** تعبیه شده در IAS قادر به ارسال پیام های تائید و accounting برای سایر سرویس دهندگان RADIUS می باشد .
پیکربندی IAS را می توان بگونه ای انجام داد که وی قادر به انجام فرآیند پسیو شبکه تائید و عملیات مربوط به accounting باشد . همچنین می توان سرویس گیرندگان RADIUS و یا RADIUS ***** را به منظور استفاده از سرویس دهندگان اضافی پیکربندی نمود .
IAS امکان دستیابی به اطلاعات accounting کاربران ، نگهداری شده بر روی سرویس دهنده IAS و یا یک کنترل کننده domain را دارد ( در صورتی که سرویس دهنده IAS عضوی از یک domain باشد ).
تراکنش های دستیابی و accounting بین سرویس گیرنده و سرویس دهنده با استفاده از یک رمز محرمانه به اشتراک گذاشته شده صورت می پذیرد . رمز فوق هرگز بر روی شبکه ارسال نخواهد شد و از آن به همراه فیلد
تائید کننده و به منظور ارائه یک سطح امنیتی مناسب بر روی پیام های RADIUS استفاده می گردد . در صورت نیاز به یک سطح بالاتر امنیتی ، سرویس دهنده و سرویس گیرنده RADIUS می توانند از IPSec برای رمزنگاری پیام های RADIUS استفاده نمایند ( این موضوع خارج از حوزه پروتکل RADIUS می باشد )