کیک بوکسینگ
کیک*بوکسینگ (به ژاپنی: キックボクシング) ترکیبی از رشته*های رزمی موای تای،کاراته و بوکس است. کیک بوکسینگ ورزشی رزمی می*باشد که تنها سی سال از تولد آن می*گذرد. در کیک بوکسینگ ضربات دست، پا، زانو، آرنج و گرفتن همدیگر آزاد می*باشد. ولی زدن حریفی که بر روی زمین افتاده ممنوع است. به طورکلی هدف از تمرینات کیک بوکسینگ دفاع ازخود، به دست آوردن آمادگی جسمانی و هم چنین به عنوان ورزش رزمی می*باشد.
تاریخچه
ریشهٔ اصلی کیک بوکسینگ به ۲۰۰۰ سال پیش در آسیا بر می*گردد. کیک بوکسینگ ژاپنی در دههٔ ۱۹۶۰ میلادی ایجاد و رقابتهای آن از همان دهه شروع شد. بنیان گذاران آناوسامو ناگوچی و تاتسو یامادا می*باشند. کیک بوکسینگ آمریکایی در دهه ۱۹۷۰ میلادی به وجود آمد. کیک بوکسینگ را می*توان ورزش رزمی چند رگه دانست که درآن از روش*های رشته*های مختلف رزمی استفاده شده*است.
نام گذاری
اصطلاح کیک بوکسینگ به وسیله اوسامو ناگوچی ژاپنی برای نام گذاری رشته*ای رزمی که از موای تای و کاراته الهام گرفته شده بود استفاده شد. او این رشته را در سال ۱۹۵۸ معرفی کرد. کیک بوکسینگ در واقع از دو قسمت (کیک = ضربه پا) و (بوکسینگ = مشت زدن) تشکیل شده که تکنیک*های اصلی آن هم در مشت و ضربه پا می*باشند.
روش مبارزه
مسابقات در یک زمین مربع شکل ۱۶ تا ۲۰ فوتی که با طناب محصور شده برگزار می*گردد. زمان بازی معمولاً سه راند سه دقیقهای می*باشد. که ورزشکاران بین هر راند یک دقیقه استراحت می*کنند. هر مسابقه توسط یک داور و یک پزشک کنترل می*شود. و در هر راند سه قاضی به مبارزان امتیاز می*دهند.
بنیان گذار کیک*بوکسینگ در غرب جو لوئیس می*باشد که پدر کیک بوکسینگ آمریکانامیده می*شود.
کیک بوکسینگ مانند تمام رشته*های رزمی دارای کمربند و دان می*باشد. این ورزش داخل رینگ برگزار می*شود و گرفتن حریف در مسابقه خطا است و اگر در طول مسابقه بیش از سه خطا داشته باشی بازنده اعلام می*شوی. در مسابقه یک داور وسط وجود دارد و سه داور کنار و یک قاضی وجود دارد. در بعضی از مسابقات که سطح آن پایین است زمان مسابقه ۲راند ۲ دقیقه*ای است. به افرادی که در مبارزات کیک بوکسینگ شرکت می*کنند فایتر می*گویند.
ضربات مشت به سر حریف دارای ۱ امتیاز و ضربات پا به سر دارای ۲ امتیاز میباشد.همچنین ضربات پایی که به صورت چرخشی اجرا شوند و به سر حریف اصابت کنند دارای ۳ امتیاز شیرین هستند.اجرای ضربات چرخشی معمولا توانایی زیادی میطلبد و در واقع یک نوع حرکت ریسکی است،به همین دلیل این گونه ضربه ها کمتر توسط حرفه ای ها اجرا میشود.