کف دریا برای تامین کلسیمه چه ربطی به سفیدی دندون داره اگه خواستی پول کف دریا ندید تخم مرغ که نوش جون میکنی پوستشو نگه دار بزار خشک شه بعد استفاده کن بعد یه چیزی کف دریا جنسش مثل سنگه بعد چه جوری میخواید بع جای خمیر دندون استفاده کنید در ضمن کف دریا بیشتر برای پرنده ها استفاده میشه چون سفته هم شکل نوکشونو حفظ میکنه هم کلسیم البته جواب بعضی سوالامو دادید ولی گفتم یکهو یه جا بپرسم