نام لاتین: cyproterone compound

نام فارسی: سیپروترون کامپاند

مصرف در حاملگی: X

گروه درمانی – دارویی: ترکیب آنتی آندروژن و استروژن ، جلوگیری کننده از بارداری، ضد آکنه، ضد هیرسوتیسماشکال دارویی:
Coated Tab: Cyproterone acetate 2mg + Ethinylestradiol 35mcg

فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:
آنتاگونیست گیرندههای آندروژنی، جذب آهسته از GI ، اوج غلظت پلاسمایی طی: ٤-٣ ساعت، دفع: از ادرار و مدفوع. نیمه عمر نهایی حذفی حدود ٣٨ ساعت.

مصرف برحسب اندیکاسیون:
کنترل آکنه و هیرسوتیسم بزرگسالان

تداخلات مهم:
دارویــی:
١) احـتمال ایـجاد آمـنوره و اختلال در تاثـیر بـروموکریپتین تـوسط ایـن قـرصها OCPs
٢) کاربامازپین، فنوباربیتال، فنیتوئین، ریفامپین، گریزوفولوین، پنیسیلین، سولفونامیدها، تتراسـایکلینها (آنتیبیوتیکها) از تاثیر قرصهای ضد بارداری خوراکی مـیکاهند و کـورتیکوستروئیدها احـتمالا تاثـیر قرصهای ضد بارداری را افزایش میدهند،
٣) در صورت مصرف همزمان این قرصها با داروهای ضد انعقاد خوراکی لازم است دوز داروی دوم دوباره تنظیم شود.
٤) استروژن کارآیی تاموکسیفن را با اشکـال روبرو میسازد.
٥) این قرصها ممکن است تاثیر داروهایـی چون استامینوفن، لورازپام، اکسازپام،کلوفیبرات و سالیسیلاتها را کاهش و تاثیر و عوارض داروهایی نظیر: داروهای ضد افسردگـی سـهحلقهای، بـرخـی بنزودیازپینها، کافئین، کورتیکوستروئیدها و تئوفیلین را ممکن است افزایش دهند.
٦) در صورت مصرف این داروها با دانترولن و سایر داروهای هپاتوتوکسیک احتمال افزایش خطر بروز عوارض کبدی وجود دارد.
آزمــایشگاهی:
اســتفاده از ایـن قـرصها نـتایج آزمـایشات زیـر را افـزایش مـیدهد: آزمـون احـتباس سولفوبروموفتالئین، فاکتورهای خونی و تجمع پلاکتی در نتیجه نوراپـینفرین، سـطح گلوبولین متصلشونده به تیروئید و در نتیجه افزایش هورمون تیروئید تام، افزایش ترانسکـورتین، سطح کورتیکوستروئیدها، بالارفتن سطح تریگلیسرید و فسفولیپیدها، سروپلاسمین، آلدوسترون آمیلاز، افزایش گاما -گلوتامیل ترانسپپتیداز، ظرفیت اتصال به آهن، ترانسفرین، پرولاکش، افزایش فعالیت رنین، افزایش سطح ویتامین A وکاهش بیتشر پلاسمینوژن بافتی. مصرف این قرصها باعث کاهش نتایج مربوط بـه آزمونهای زیر میشود: سطح آنتیترومبین III ، برداشت رزینی T3 آزاد، پاسخ به آزمون متی راپون، کاهش سطح فولات کاهش میزان تحمل به گلوکز، آلبومین، کولیناسـتراز، کـاهش غلظت هـاپتوگلوبین، روی و ویتامین B12

موارد منع مصرف و احتیاط:
مصرف این قرصها در صورت وجود ترومبوفلبیت، اختلالات ترومبوآمبولی، بیماری عروق مغز یا کرونر، دوبینی یا ضایعات چشم ناشی از مشکلات عروق چشمی، میگرنکلاسیک،سکته قلبی، آنژین قلبی، سرطان سینه یا موارد مشکوک به آن، نئوپلازی وابسته به استروژن یا شک به آن ممنوع است. تومورهای کبدی، سابقه زردی کلستاتیک طی بارداری یا هنگام استفاده قبلی از قرصهای ضد بارداری خونریزی از واژن با علت نامشخص، در صورت بارداری یا شک به آن تجویز نشود. برای مبتلایان به نارسایی قلبی،کلیوی یا کبدی، هیپرلیپیدمی، پرفشاری خون، میگرن، تشنج، آسم با احتیاط تجویز شود.

عوارض جانبی:
ژنیکوماستی، گالاکتوره، احساس افسردگـی و کسالت (در ابتدای دوره درمان)، بـثورات جلدی، کـمخونی، پوکی اسـتخوان (نـادر)، تـغییر عـملکرد کـبدی، تـنگینفس، هـپاتیت، زردی و نـارسایی کـبدی (گـاهی مرگبار)
شایعترین: سردرد، سرگیجه، تهوع، بینظمی در خونریزی قاعدگـی
مهمترین: ترومبوآمبولی، آمبولی ریوی، ایست قلبی - عروقی، پانکراتیت، تومور کبدی، اریتـم مـولتیفرم، ترومبوز کرونر، MI ، خونریزی مغزی، پرفشاری خون، بیماریهای صفراوی، تومورکبدی، سندرم بود -کیاری
سایر عوارض: افسردگی، لتارژی، میگرن، ادم، تشدید میوپاتی، یا آسـتیگماتیسم، عدم تـحمل لنـزهای تماسی، اگزوفتالمی، دوبینی، استفراغ، کرامپ شکمی، نفخ، اسهال، یبوست، بیاشتهایی یا افزایش اشـتها، افزایش وزن، کولیت گرانولوماتوز، قاعدگی دردناک، آمنوره، تحریک دهانه رحم، ترشحات غیرعادی واژن، بزرگ شدن فیبرومای رحم، کاندیدیاز واژن، زردی کلستاتیک، هیپرگلیسمی، هیپرکلسمی، بـثورات جلدی، آکنه، بزرگشدن پستانها، ترشحات غیرعادی از سینهها، ملاسما، ضایعات عصبی چشمی و کاهش تحمل کربوهیدراتها


مصرف در بارداری و شیر دهی:
مصرف در بارداری ممنوع است. دارو در شیر وارد میشود. مصرف این نوع قرصهای ضـد بـارداری در شیردهی توصیه نمیشود.

توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش بیمار - خانواده:
١) در صورت بروز عوارض کبدی، مصرف دارو قطع شود
٢) پیش از آغاز درمـان از بـاردارنـبودن بـیمار مطمئن شوند.

نام تجاری:
Diane (دیان)

http://drugs.roham.ws