نام لاتین: mebeverine
نام فارسی: مبورین

گروه درمانی – دارویی: داروی آنتی اسپاسمودیک


اشکال دارویی:

قرص S.C. Tab: 135mg
قرص آهسته رهش - ریتارد SR Cap: 200mg

فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:


داروی آنتی اسپاسمودیک دارای اثر مستقیم بر عضلات صـاف لوله گـوارش، دارای جذب سـریع پس از مصرف خوراکـی، متابولیزاسیون به وراتریک اسید و مبورین هیدروکلراید از طریق هـیدرولیز، دفـع کـلیوی متابولیتها، PB : ٧٥ درصد.

مصرف برحسب اندیکاسیون:  • - درمان سندرم روده تحریک پذیرموارد منع مصرف و احتیاط:

منع مصرف: مبتلایان به ایلئوس پارالیتیک
احتیاط: مبتلایان به اختلالات کبدی یاکلیوی یا مشکلات قلبی مثل بلوک قلبی.

عوارض جانبی:

کلا نادر است. عبارتند از: مشکلات گوارشی، سردرد، سرگیجه، بی خوابی، بـی اشـتهایی، کـاهش سـرعت ضربان قلب.
نام تجاری:
colofac , colomeb

http://drugs.roham.ws