دکترای مشهد هیچکدوم خوب نیستند،كارشون معموليه. من خودم پیش لطف علیزاده عمل کردم که فکر میکردم از بقیه بهتره ولی اصلا راضی نیستم. فرمش اونیکه می خواستم نشد، كلا پايين بينياش بعد چند ماه پهنتر ميشن....