2 تا مسئله یکم گنگ بود واسم امیر آقا
1-قیمت پایه رو شما تعیین میکنید یا ما؟
2-قیمت پیشنهادی که دوستان میدن به صورت پ خ واستون ارسال میشه یا واسه همه قابل مشاهده است؟
ممنون از ایده ی جالبتون;)